آیا در روش اجرای نمای خشک خوب هستید؟ اینجاست یک سریع امتحان برای جستجو

• سنگ کاران برای جلوگیری از ریزش دوغاب از پشت سنگ، دو طرف انتهایی نما را معمولا با مچاله کردن گونی های سیمان و قرار دادن در بین سنگ و دیوار خارجی نما می پوشانند و بعد از اتمام سنگ کاری مبادرت به برداشتن گونی ها و پر کردن فضاهای خالی با ملات ماسه سیمان نمی کنند. در این تمرین بهخصوص چون طبقه دوم نسبت به طبقه اول جلوتر قرار گرفته است، سایه زدن برای نشان دادن این مسئله لازم است. از جالب توجهترین مجسمهها در موزه، مجسمههای دو زن هستند که قدمت آنها به دوران مصر باستان میرسد، اما در محوطه تخت جمشید کشف شدهاند.منبع عکس: fa.wikipedia.orgدر ورودی موزه تخت جمشید ایوانی وسیع قرار دارد و دو سمت آن سنگهایی بزرگ و یکپارچه تا ارتفاع هشت متر قرار گرفتهاند که هرکدام در حدود ۷۰ تن وزن دارند. تخت جمشید امروزه در ۱۱ کیلومتری شمال شرقی شهر مرودشت و ۷۰ کیلومتری شمال شرقی شیراز در استان فارس قرار دارد. This h᠎as been created ​by behsaznama᠎ Content​ G​enerat​or DEMO᠎!

اجرای نمای خشک در ایران

از این شهر که در کتیبهها از آن با نام «شهر پارسه» یاد شده است، تنها نشانههای کمی یافتهاند، اما تلاش برای کشف مکان این شهر توسط باستانشناسان ادامه دارد.گرچه امروزه بهدلیل تخریب کامل سقف چوبی کاخها، هیچ اثری از آنها نیست، اما باستانشناسان توانستهاند این نقوش را که با نقشهای روی مقبرهها یکسان هستند، بازسازی کنند. برای تغیر رنگ لایه روی مربع رنگی مقابل نام آن کلیک کنید و در پنجرهای که باز میشود رنگ موردنظر را انتخاب کنید. در هر ورودی نقش برجستهای از پادشاهان هخامنشی دیده میشود که همگی از روی نمونههای کشف شده در محوطه طراحی شدهاند. ساخت این موزه که با نام موزه هخامنشی نیز شناخته میشود، در سال ۱۳۱۱ و به همت پروفسور هرتسفلد که کاوشها در تخت جمشید را رهبری میکرد، آغاز شد. تخت جمشید به دستور چه کسی ساخته شد؟ تراشهای ریز در بخشهایی از بناها نیز بسیار تعجب آور هستند و نشان از پیشرفتگی ابزار سنگ تراشان در گذشته دارند.در سنگ نوشتههای باقی مانده از دوران هخامنشیان در تخت جمشید شرح قابل تاملی از چگونگی قوانین اجتماعی کشف کردهاند.

اشیای به نمایش در آمده در حدود ۱۷۰ اثر هستند که به مرور زمان و بهصورت متناوب با یکدیگر جابهجا میشوند؛ به همین دلیل میتوان بارها و بارهابه تماشای این موزه رفت.در موزه تخت جمشید علاوه بر آثار تاریخی دوران هخامنشیان، آثار دیگری از زمانهای پیش و پس از این دوره نیز به نمایش در آمدهاند که آنها نیز از همین منطقه کشف شدهاند. قدمت بعضی آثار در این بخش به دوره هزاره چهارم میرسد. از جالبترین اشیای این بخش، پردهای سوخته با قدمت بیش از ۲۵۰۰ سال، گل میخهای زرین و کتیبههای خشایارشاه هستند. این برابری اجتماعی ۲۵۰۰ سال پیش در ایران باستان، از بزرگترین دلایل شگفتی تاریخشناسان است.عکاس: امین برنج کارباستانشناسان به وجود شهری باستانی در نزدیکی تخت جمشید یقین پیدا کردهاند، اما هنوز نتوانستهاند این شهر را کشف کنند. بر طبق اطلاعات خوانش شده توسط باستانشناسان غربی، در زمان هخامنشیان در ایران زنان و مردان حقوق اجتماعی برابر داشتند. زنان میتوانستند کار کنند و در دوران بارداری و زایمان از حمایتهای کرتین وال ویژه بهره میبردند. حق ارث نیز برای زنان و مردان یکسان بود.

مثلا برای ساختمان مسکونی و ساختمان بیمارستان یک طرح سنگ استفاده نمی شود و با توجه به محیط می توان سنگ مناسب را به کار گرفته و بنایی زیبا خلق کرد. یکی سنگ نمای داخلی که هان کفپوشها و دیوارپوشها داخلی هستند. نمای ساختمان یکی از جسورانه ترین قسمتهای ساختمان است که عوامل بسیاری مانند مد ، مدرنیته ، آرامش ، عایق بندی ، ایمنی ، عایق حرارت و ایمنی را در خود جای داده و از اتلاف انرژی در ساختمان جلوگیری می کند. این امر گاهی خسارت های جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. دیدنیهای اطراف تخت جمشید نیز مانند این منطقه آثار و بناهایی بسیار زیبا و پر اهمیت از دوران پادشاهی هخامنشیان و دیگر پادشاهیهای دوران ایران باستان، بهخصوص دوره ساسانیان دارند.منبع عکس: smarttiz.comمحوطه نقش رستم در شمال مرو دشت و در فاصله ۶ کیلومتری از شمال تخت جمشید از برجستهترین دیدنیهای استان فارس به شمار میرود که یادگارهایی از دوران حکومت ایلامیان تا دوران ساسانی را در بر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید