آیا در نمای سنگ خوب هستید؟ اینجاست یک سریع امتحان برای یافتن

سنگ نمای تیره از دیگر انواع سنگ نما می باشد که محبوبیت زیادی دارد؛ البته سنگ هایی که چنین نمایی دارند، اغلب به دلیل جذب حرارت بالا مورد استفاده قرار نمی گیرند. در جنوب تالار اصلی محوطه ایوان شاهان قرار داشته که از شمال به تالار و از جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی بهترتیب به تپه مرکزی تخت جمشید، حیاط کاخ تچر و حیاط کاخ هدیش و کاخ مرکزی میرسیده است. بنا بر نظر کارشناسان میتوان زمان شروع ساخت بنای این کاخ را به اواخر دوره پادشاهی خشایار شاه و زمان اتمام ساخت و حجاریها را به دوره پادشاهی اردشیر اول نسبت داد.دیوارهای تالار مرکزی کاخ سه دری را از خشت خام ساختهاند و در گذشته پوششی از کاشیهای رنگی داشته است. تالار مرکزی کاخ تچر ۱۲ ستون و اتاقهای کوچک شمال تالار هر یک چهار ستون و ایوان جنوبی مشرف بر آن هشت ستون داشتهاند؛ که همگی چوبی بودند، اما امروزه اثری از آنها نیست. Th᠎is con tent h as be en g​enerated with the  help of G SA C᠎ontent​ Generat or D em᠎over᠎si᠎on.

دتایل نمای خشک

قبل از خرید سنگ نما باید این نکته را در نظر بگیرید که پروژه شما به چه مقدار سنگ نما نیاز دارد. بر این الواح خطوط میخی به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی حک کرده بودند و امروزه از یک جفت آنها در موزه ملی تهران نگهداری میشود. کتیبهای به زبان فارسی باستان نیز در این دیوار به چشم میخورد که مضمون آن ستایش اهورامزدا از زبان خشایارشاه وگستردگی فرمانروایی او است. بال عقاب و تنه شیر نیز معنی قدرت و عظمت خاندان هخامنشیان را دارند و حلقه بالدار، نشانه قدرت خود پادشاه به شمار میرود.ساخت بخشهای اصلی کاخ آپادانا را تا مدتها به دست داریوش اول میدانستند، اما باستانشناسان با بررسی دقیق تصاویر مجالس حجاری شده بر ایوان شرقی و سایر قسمتها، دریافتهاند که بیشتر تزیینات داخلی و ساخت بخشهای اصلی این کاخ در زمان پادشاهی خشایارشاه انجام شده است و نقش او را بر این تصاویر میبینیم، اما در ابتدا تصاویر پادشاه در نقوش برجسته بهخصوص در ایوان شرقی را به داریوش منتسب میکردند.

بدیهی است، هزینه اجرای نمای سنگی رومی با توجه به پیچیدگی زیرسازی و سنگ کاری، بالاتر خواهد رفت. گاهی سنگهایی که به آنها علاقه دارید قیمت بیشتری خواهند داشت بخاطر بالابودن قیمت آنها خود را از خرید آنها محروم نکنید. همین کتیبهها را در دو قسمت دیگر کاخ تچر نیز نقر کردهاند.منبع عکس: fa.wikipedia.orgتالار اصلی کاخ تچر ۶ درگاه ورودی داشته است که دو در به ایوان جنوبی، یک در به ایوان شرقی، یک در به ایوان غربی و دو درگاه دیگر به اتاقهای شمال تالار راه داشتند. متن روی این کتیبهها به شرح زیر است:داريوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه كشورها، پسر ويشپسر ويشتاسپه (از نژاد) هخامنشی. از تکههای زیادی از حجاریهای کشف شده در این کاخ، امروزه در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری میکنند.کتیبههای حک شده بر دیوارها و درگاههای کاخ تچر بسیار هستند که مضمون آنها شامل ستایش داریوش، جانشینی خشایارشاه و اشاره به برخی جزئیات ساخت بنا میشود؛ البته در میان این کتیبهها یادگارهایی از دورههای بعد از هخامنشیان نیز دیده شرکت اجرای نمای سرامیک خشک میشوند. This was cre​at ed ᠎with GS​A Co᠎ntent ​Genera᠎to r  DE MO .

مصالح نمای خشک

با استناد بر تصاویر موجود بر درگاهها و دیوارهای کاخ سه دری، درگاه شرقی را ورودی اصلی تالار این کاخ میدانند و ۲۸ نقش از افرادی با پوششهای مختلف بر دیوارهها را که در حال حمل پادشاه و احترام به او هستند، نمادی از ممالک تابعه هخامنشیان دانستهاند.جهت تصاویر نیز همانگونه که گفتیم ورود بزرگان را از حیاط شمالی و درگاه شرقی و خروج را از سمت درگاه غربی به کاخ آپادانا و از درگاه و حیاط جنوبی به کاخ هدیش نشان میدهد. با توجه به جنس سنگ و کاربری ممکن است روشهای متفاوتی برای نصب اجرا شود. به دلیل وجود خلل و فرج های مناسب در پشت سنگ تراورتن قابلیت چسبندگی بالا به سطح را دارد. سنگ کار فردی است که یک مدت پیش استاد کار در زمینه ی سنگ کاری کار کرده است و در حال حاضر دارای تجربه لازم در زمینه اجرای فعالیت های عملیاتی سنگ کاری در داخل و خارج ساختمان به بهترین شکل ممکن باشد. سایر دیوارهای کاخ سه دری نیز پر از نقشهای بزرگان دربار، تصاویر جانوران و سربازان و پادشاهان است.در حجاریهای دیوارهای کاخ سه دری، ظرایف طراحی و جنبش و حرکت در نقشها، نشان از پیشرفت حجاریها میدهد؛ به همین دلیل باستانشناسان زمان ساخت این بنا را دیرتر از زمان داریوش شاه تخمین زدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید