گام‌های ساده برای نمای سنگ از آرزوها

اغلب سرامیک های نما به صورت رنگ های یکدست و ترکیبی در نمای ساختمان، زیبایی خود را به رخ می کشند. دسته بندی می شود. سنگ های اسلب در دسته بندی سنگ های ساختمانی قیمت بالاتری دارند و هرچی این ابعاد کوچک تر شود به صورت تایل، قیمت نیز کاهش پیدا میکند. بخشی از طلا کوب روی این درگاه را که نقوشی از سه گاو بالدار روی آن قلمزنی کرده بودند، در سال ۱۳۲۰ شمسی پیدا کردند. زیبایی نمای یک ساختمان ویلایی معرف هوش و هنر طراح و معمار شرکت نمای خشک آن ویلا هست. این ایوان با دو درگاه به تالار و با یک درگاه به بالا خانه تالار وصل میشده است. مساحت کاخ هدیش در حدود ۱۵۰۰ متر مربع است و از طریق پلکانهای غربی و شمال شرقیاش به کاخ داریوش و کاخ ه دسترسی دارد. در این کتیبهها و کتیبه درگاه شمالی، نام خشایارشاه را بهعنوان سازنده این کاخ درج کردهاند و تنها در کتیبههای درگاه جنوبی از داریوش هخامنشی نام بردهاند که همین باعث شک باستانشناسان در مورد زمان ساخت این کاخ شده است.کاخ هدیش پیش از ویرانی در حمله اسکندر حجاریهایی متفاوت از سایر نقاط تخت جمشید داشته، اما آسیبهای فراوان آتش سوزی در زمان حمله اسکندر، همه آنها را بههمراه بنای کاخ از میان برده است.

حقایق ناشناخته درباره اجرای نما توسط کارشناسان فاش شده است

در اجرای نمای سنگی رومی تمام پروفیل های به کار برده شده در شاسی کشی باید توسط پوشش ضد زنگ و یا آلیاژ های مقاوم روکش شوند تا پروفیل های سنگ نما رومی را از عوامل محیطی مانند باران و رطوبت هوا حفظ کنند. برایرعایت اصول سنگ کاری نما در سطح های عمودی باید به تراز نما دقت کنیم تا در آخر کار تمامی سنگ ها در یک خط قرار بگیرند. روی دیوارهای خشتی کاخ، آبراهههایی برای زمان بارندگی تعبیه کرده بودند تا تجمع آب باران باعث ریزش سقف نشود و روی آنها را با گچ کاریهای سبز و خاکستری پوشانده بودند.درگاههای شمالی، ورودیهای کاخ آپادانا بودند و روکشی از طلا داشتند. درگاه اصلی تالار مرکزی کاخ سه دری در ضلع شرقی آن قرار دارد و دیگر درگاهها در دیوارهای جنوبی و شمالی قرار گرفتهاند. لبه غربی و جنوبی بنای اصلی کنگرهای داشته که حالت شاخ و سر گاو نری بر آن نمایان است.

قیمت نمای خشک

گرچه باستانشناسان ساخت بنای کاخ را در زمان پادشاهی خشایار تخمین زدهاند، اما در نقوش دیوارهای کاخ نشانههایی از شروع ساخت این بنا در زمان داریوش هخامنشی دیده میشود.کاخ هدیش در جهت غربی-شرقی امتداد دارد و ارتفاع آن از سطح دشت به ۱۸ متر میرسد. نور درون تالار از دریچههای دیوارهای شرقی و غربی تامین میشد و در دیوار جنوبی نیز پنج طاقچه بزرگ قرار داشت.در چهار گوشه تالار به دستور داریوش هخامنشی صندوقهایی دفن کرده بودند که در هرکدام دو لوح زرین و سیمین قرار داشت. از جهت قرار گرفتن نقوش بر این درگاهها میتوان نتیجه گرفت که درگاههای جنوبی ورودی تالار تخت بودهاند.تالار اصلی کاخ صد ستون بیش از ۴۶۰۰ متر مربع مساحت دارد و از تالار اصلی کاخ آپادانا بزرگتر است،اما ارتفاعش دو متر از آن کمتر است. 5. تاثیر مهارت سیمان کار در اجرای نما: از مهم ترین مواردی که در نمای سیمانی باید به آن توجه کرد ، سپردن کار به تیم متخصص و باتجربه است .  Data was gen erated  by behsaznama Con tent Generat or Demover si on.

زیرا شناختن کانی های سازنده ی سنگ ها اطلاعات زیادی رو راجع به خواص سنگ مورد نظر در شرایط محیطی و جوی مختلف به ما میدن. سنگ ها مزایای بسیاری نسبت به سایر مواد اولیه دارند. بنا بر نظر کارشناسان میتوان زمان شروع ساخت بنای این کاخ را به اواخر دوره پادشاهی خشایار شاه و زمان اتمام ساخت و حجاریها را به دوره پادشاهی اردشیر اول نسبت داد.دیوارهای تالار مرکزی کاخ سه دری را از خشت خام ساختهاند و در گذشته پوششی از کاشیهای رنگی داشته است. با توجه به هزینه خرید چسب، سنگکاری کف با روش چسبی هزینه بیشتری نسبت به دوغابی خواهد داشت. در نهایت به شما پیشنهاد میکنیم بعد از توافق با متخصص سنگکاری درباره دستمزد انجام کار، هزینه داربست، هزینههای جانبی و روش انجام کار، موارد توافقشده را در تفاهمنامهای ثبت کنید. روش دیگر، استفاده از سرستونهای سنگی مونتاژ شده در کارخانه (نوع صنعتی) است که فقط باید در محل نصب شوند. اجرای سرستون در محل که توسط استادکارها و تراش کار سنگ انجام می شود و زمانبر و هزینه بر است. تولید می شوند .

دیدگاهتان را بنویسید