A – Z از نمای خشک

تیم مهندسین بناباما با سال ها تجربه و تخصص آماده طراحی نما سنگی ساختمان شما می طرح نمای خشک باشد. شرکت کاژه به عنوان یک مجموعه بسیار با تجربه در این زمینه فعالیت دارد. سر ستون ها در اجرای عملیات سنگ کاری رومی هزینه و زمان زیادی دارند.توجه کنید که این حرفه توسط استاد کار و تراش سنگ که هنرمندانه و با تجربه کار میکنند توسط شرکتهای معتبر در زمینه ی سنگ کاری نمای ساختمان در تهران و کرج به محل اعزام میشوند آنها با مهارتهای ویژه ای که دارند بدون داربست با استفاده از طناب کار سخت رادر ارتفاعات با سرعت بالا انجام میدهند. آنها با استفاده از تجهیزات و لوازمی که شرکت معتبر در دسترس آنها میگذارد اقدام به انجام کار در ارتفاعات ساختمان بدون هیچ ترس و کاملا مسلط بر طناب سنگ کاری را در هر نقطه از سطوح ساختمان که به آنها پیشنهاد شد انجام میدهند. با این کار همه خطوط افقی یا عمودی ترسیم میشوند. در ساختمانسازی به سویه ی بیرونی یک ساختمان نما گفته میشود.به طور کلی نمای ساختمان از دو عنصر اصلی تشکیل شده که شامل ارکان و اجزا می باشد ارکان نما، ریتم های عمودی و افقی و سطح آسمانه (سقف) یک بنا محسوب می شود.و تمامی جزییاتی که در دید ۱۴۰ درجه عمودی و ۱۶۰ درجه افقی دید انسان میشود و همچنین طراحی درب و پنجره اجزا یک نمای خانه محسوب می شود. ᠎Th​is da ta has been created  by behsaznama Content᠎ Gen er ator Dem᠎oversi on.

دتایل نمای خشک

گرچه باستانشناسان ساخت بنای کاخ را در زمان پادشاهی خشایار تخمین زدهاند، اما در نقوش دیوارهای کاخ نشانههایی از شروع ساخت این بنا در زمان داریوش هخامنشی دیده میشود.کاخ هدیش در جهت غربی-شرقی امتداد دارد و ارتفاع آن از سطح دشت به ۱۸ متر میرسد. سایر دیوارهای کاخ سه دری نیز پر از نقشهای بزرگان دربار، تصاویر جانوران و سربازان و پادشاهان است.در حجاریهای دیوارهای کاخ سه دری، ظرایف طراحی و جنبش و حرکت در نقشها، نشان از پیشرفت حجاریها میدهد؛ به همین دلیل باستانشناسان زمان ساخت این بنا را دیرتر از زمان داریوش شاه تخمین زدهاند. تالار کاخ مرکزی محل برگزاری جلسات مشاوره و ملاقاتهای رسمی و غیر رسمی با مهمانان خارجی و بزرگان دربار بوده است و بر مسیر پلکان این کاخ تصویر بزرگان دربار را حک کردهاند. با استناد بر تصاویر موجود بر درگاهها و دیوارهای کاخ سه دری، درگاه شرقی را ورودی اصلی تالار این کاخ میدانند و ۲۸ نقش از افرادی با پوششهای مختلف بر دیوارهها را که در حال حمل پادشاه و احترام به او هستند، نمادی از ممالک تابعه هخامنشیان دانستهاند.جهت تصاویر نیز همانگونه که گفتیم ورود بزرگان را از حیاط شمالی و درگاه شرقی و خروج را از سمت درگاه غربی به کاخ آپادانا و از درگاه و حیاط جنوبی به کاخ هدیش نشان میدهد.

دتایل اجرای نمای خشک

لبه غربی و جنوبی بنای اصلی کنگرهای داشته که حالت شاخ و سر گاو نری بر آن نمایان است. از طرفی هم این سنگ دارای تنوع زیادی در رنگ و طرح است و سلیقههای زیادی را پوشش میدهد. از نظر رنگ و جنسیت تنوع زیادی دارد. ۲- سنگ نما باید فاقد شیار، ترک، درزهای باز، حفره یا دیگر نقصهایی که احتمال دارد به انســجام ســاختاری آن در زمینه استفاده مورد نظر آســیب وارد کند باشد. منبع عکس: fa.wikipedia.orgکاخ اردشیر یکم که آن را به نامهای کاخ ه یا کاخ H نیز میشناسند، یکی از کاخهای تخت جمشید است که در جنوبغربی تختگاه و در سمت غربی کاخ هدیش به جا مانده است. از ستونهای تالار تخت تنها دو عدد باقی مانده بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی آنها را به شهر شیکاگو در آمریکا بردهاند.در اضلاع مختلف تالار تخت درگاههایی با نقش برجسته اردشیر اول وجود داشتند. تحقیقات مفصل خانم و آقای تیلیا (دو تن از پژوهشگرانی که پیش از انقلاب بخشهایی از تخت جمشید را مرمت کردهاند) ثابت کرده است که به جای پلکان کنونی، در اصل پلکانی بسیار باشکوه و مزین به تصویر سی گروه هدیهآور قرار داشته است که قسمتهایی از آنها در گوشه و کنار پراکندهاند.کتیبه اردشیر یکم، یکی از چندین کتیبه موجود در تخت جمشید، در «کاخ» جای گرفته و از دوران هخامنشیان به جا مانده است.

سوی پادشاه در این نقوش بهسمت بیرون است که نشان میدهد از درگاههای شمالی بهعنوان خروجی استفاده میشده است.درگاههای کوچکتری نیز بر دیوارهای شرقی و غربی کاخ وجود داشتهاند که نقش و نگارهایی مشابه تصاویر کاخ داریوش و کاخ ملکه بر آنها حکاکی کرده بودند. پلکان اصلی به گواهی قطعه مکتوبی که از آن بهجای مانده، به بنایی تعلق دارد که خشایارشاه آغاز و اردشیر یکم آن را تمام کرده است. در این کتیبهها و کتیبه درگاه شمالی، نام خشایارشاه را بهعنوان سازنده این کاخ درج کردهاند و تنها در کتیبههای درگاه جنوبی از داریوش هخامنشی نام بردهاند که همین باعث شک باستانشناسان در مورد زمان ساخت این کاخ شده است.کاخ هدیش پیش از ویرانی در حمله اسکندر حجاریهایی متفاوت از سایر نقاط تخت جمشید داشته، اما آسیبهای فراوان آتش سوزی در زمان حمله اسکندر، همه آنها را بههمراه بنای کاخ از میان برده است. درگاههای جنوبی تالار تخت نیز تصاویری از اردشیر شاه بر اورنگ پادشاهی در حال حمل شدن را نشان میدادند. همچنین رنگ سنگ ها نشان دهنده ی ترکیبات موجود در اون ها هست.

دیدگاهتان را بنویسید