Ho To (Do) نحوه نصب نمای خشک With خروج از محل کار(خانه).

ریسمان کشی شاسی نما، از اصلی ترین و حساس ترین مراحل نماکاری در نمای ساختمان سنگ رومی است و در صورت انجام نامناسب آن، شاسی کشی و در نتیجه نما کیفیت لازم را نخواهد داشت. از آنجایی که عملیات استخراج، برش و صیقل سنگ های گرانیتی سخت و پیچیده است، قیمت این سنگ در مقایسه با سایرین بسیار بیشتر است. منبع عکس: مجله تایمزمان ساخت عمارتهای تخت جمشید به بیش از ۲۵۰۰ سال پیش برمیگردد؛ به همین دلیل رعایت بعضی نکات در ساخت بنا و شیوه انجام این کار که جزئیات آن را در کتیبهها یافتهاند، امروزه از عجایب تخت جمشید به شمار میروند.همزمان با ساخت کاخهای عظیم در تخت جمشید، در دیگر امپراتوریهای بزرگ جهان، بردهداری رواج داشت و کارهای مربوط به ساختوساز و کارهای سخت و سنگین، بخشی از وظایف بردهها بود؛ اما در ایران و در مقر حکومت هخامنشیان، نهتنها زنان و مردان در مقابل کار حقوق دریافت میکردند، بلکه با توجه به مدارک به جا مانده در کتیبهها، کارگران بیمه بودند و از مزایای مختلفی نیز بهره میبردند.در طراحی و ساخت ستونهای تخت جمشید از قانون طلای هندسی بهره بردهاند و داخل ستونها را با سرب داغ به هم متصل کردهاند. سنگهای این بنای ایوان دار را نیز بدون ملات روی هم گذاشتهاند و کل بنا را روی سکویی ساختهاند.

نحوه نصب نمای خشک

Po᠎st was cre᠎ated with behsaznama C​ontent Generat᠎or D​emoversion .

قیمت نمای خشک

کاخها را با روی هم گذاشتن تخته سنگهای بزررگ ساختهاند که برای جابهجا کردن این سنگها از اهرمهای ساده استفاده میکردند. 5. حفظ و نگهداری سنگ تراورتن کم هزینه و ساده است. کار با این فرمان در نسخههای جدید اتوکد بسیار ساده است. نمای خارجی ساختمان یکی از مهم ترین بخش های یک بنا است و اغلب معماران در ساخت آن ظرافت زیادی به خرج می دهند. یکی از نکات بسیار مهم در طراحی نما، انتخاب متریال مناسب است. این کاخ یکی از اولین بناهای ساخته شده در تخت جمشید به شمار میرود. ستونهای چوبی با دو سر سنگی از دیگر طراحیهای عجیب و قابلتوجه در معماری تخت جمشید به شمار میرود. روی هر ستون نیز مجسمه شیر دو سر با وزن بیشتر از یک و نیم تن قرار داده بودند. ۶ ستون از ۱۲ ستون این ایوان هنوز باقی ماندهاند و سرستونهای آنها شیر دو سر با ظرایف بسیار هستند. دو ردیف پلکان قرینه با لبههای کنگرهدار و طاقچههایی فرو رفته و برآمده، بهشکل ذوزنقه در این ایوان دیده میشوند. از تکههای زیادی از حجاریهای کشف شده در این کاخ، امروزه در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری میکنند.کتیبههای حک شده بر دیوارها و درگاههای کاخ تچر بسیار هستند که مضمون آنها شامل ستایش داریوش، جانشینی خشایارشاه و اشاره به برخی جزئیات ساخت بنا میشود؛ البته در میان این کتیبهها یادگارهایی از دورههای بعد از هخامنشیان نیز دیده میشوند.

بر این الواح خطوط میخی به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی حک کرده بودند و امروزه از یک جفت آنها در موزه ملی تهران نگهداری میشود. از این ایوان و اتاقهای اطراف آن اشیای بسیاری به دست آمدهاند که مهمترینشان قطعهای از تاجی زرین است و امروزه از آن در موزه ملی ایران نگهداری میشود. کلید میانبر آن نیز L است. سکههای رایج در زمان هخامنشیان با تصاویر شیر گاو شکن و نیم تنه داریوش نیز در این کاخ کشف شدهاند.حجاریهای ایوان شرقی کاخ آپادانا از زیباترین بخشهای محوطه تخت جمشید به شمار میروند. زیباترین نقوش حجاری دوره هخامنشیان را میتوان بر دیوارهای ایوان شرقی کاخ آپادانا دید. زیباترین بخش تخت جمشید در ایوان شرقی کاخ آپادانا قرار دارد. تصاویر نیمرخ سربازان و پارسیان بر دیوارهای این ایوان، از معروفترین تصاویر حجاری در تخت جمشید هستند که در ذهن همگان نقش بستهاند.از دیگر حجاریهای قابل اعتنا در دیوارهای ایوان شرقی میتوان به تصاویر افراد با پوششهای مختلف اشاره کرد که هر یک با هدایایی در دست به نزد پادشاه میروند و باستانشناسان از پوشش و مشخصات ظاهری این افراد، ملیت آنها را مشخص کردهاند. در دیوارهای جنوبی نیز چند مجلس با نمادهای تخت جمشید و نقوشی از جمله فر کیانی، شاه، شاهزاده و تندیس ابوالهول حک کردهاند.

نحوه اجرای نمای سنگ خشک

دو ردیف پلکان در دو سوی تالار ارتباط بین اتاقهای شمالی و ایوان جنوبی را میسر میکرد.در میان تصاویر حجاری شده در دیوارهای مشرف به پلکانها، سه نقش با ظاهر متفاوت دیده میشوند که آنهارا به خدمتگزاران، خواجگان دربار و پارسیان نسبت میدهند. میان سرستونها، گل ستونها و پایههای آنها ملاتی دیده نمیشود و این بخشها تنها با استفاده از تراشهای موزون روی هم قرار دارند. تعداد نقش برجستهها بسیار زیاد بودهاند که امروزه تعداد کمی از آنها باقی مانده اند؛ اما در هیچکدام از تصاویر نشانی از اسارت، جنگ و خونریزی دیده نمیشود.از دیگر موارد جالب در معماری بنای کاخها در تخت جمشید میتوان به ناودانهای آجری و سفالی قیرگونی شده و کوتاه در سقفها و میان دیوارها، کانالهای روباز و چاه سنگی را اشاره کرد. از جمله فاکتورهایی که بر قیمت دستمزد سنگ کاری نما موثر اند میتوان به متراژ ساختمان، ارتفاع محل سنگ کاری نما، میزان سنگ نمای مصرفی و کیفیت سنگ انتخابی نام برد. دخمههای زرتشتی، آرامگاههای سنگی، استودانها و صندوقهای سنگی بزرگ که در گذشته جسدهای مومیایی را در آنها نگه میداشتند، گزینههای جایگزین برای دفن پیکر مردگان در خاک یا سوزاندن آنها بودند.منبع عکس: iranhotelonline.comدر دامنه کوه شرقی تخت جمشید استودانها که محل تجمع استخوانهای مردگان بودند، قرار داشتند و امروزه بقایای آنها را کشف کردهاند.

با دنبال کردن 3 مرحله آسان، مصالح نمای خشک نتایج بالاتر را دریافت کنید

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با نحوه اجرای نمای سنگ خشک وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید